Hoe is deze club ontstaan?

 

In october 1984 kreeg ik (Titia Nieland) een telefoontje van mevr. Leeftink, namens het districts-bestuur, of ik de cursus bridge van de AVRO op televisie wilde begeleiden in de AVRO-studio. 

De  cursus  was  in  ’t begin  van  de  week  op  TV  en  donderdag ’s-avonds was de begeleiding. Gelukkig had ik assistentie aan de tafels en het bespreken en behandelen van de stof deed ik op een groot bord, met hele grote speelkaarten.

      We hadden twee groepen van 2x ± 52 spelers achter elkaar zo’n avond. Dus hard werken, maar wel leuk. Na 10 avonden dacht ik bij mezelf, waar moeten zij straks met hun opgedane kennis heen, heel moeilijk voor ze om bij een bestaande club binnen te komen. En thuis verzand zoiets in dat stadium.

      Daarom heb ik de 11e avond beide groepen samen laten komen en voorgesteld om met elkaar een club op te richten. Dat wilde men wel maar dan moest ik wel mee om alles op de rails te zetten, 64 mensen meldden zich aan van die 104 cursisten.

      Gelukkig vond ik al vrij snel een speelruimte en wel in het Menno Centrum aan de Boomberglaan in Hilversum.

      De eerste avond dat we samen kwamen werd de contributie vastgesteld plus wat extra voor het aanschaffen van materialen. Ook werd een bestuur samengesteld en een technische commissie: Titia Nieland en Ruud Drenthe. Nike Petersen werd voorzitter, Han Vos Vice Voorzitter, Ansje de Haan Secretaresse en Wil ten Haring Penningmeester.

      In het begin gaf ik nog 1x per maand een lesavond en die avonden hebben we een jaar lang gedaan. Toen is ook het viertallen spelen geďntroduceerd, hebben we met 3 viertallen bij de familie Cram in de 2 maanden zomers, als er geen clubavond was, geoefend en heeft Klaver Vier met 3 viertallen ingeschreven voor de Bondsviertallen in de 4e klasse. En twee jaar na de oprichting organiseerden we onze eerste externe Nieuwjaarsdrive, waaraan 112 paren in 8 lijnen deelnamen. Je staat versteld hoe snel zoiets groeit!

      Het was iedere clubavond een feest om naar de club te gaan, er hing altijd een goede sfeer en het nog-even-gezellig-nablijven was ook altijd aan de orde. De familie Motshagen, die het bar gebeuren na een jaar overnamen van de heer de Koe, droegen daar ook hun steuntje aan bij.

      Doordat mijn man invalide werd, moest ik helaas afscheid nemen, maar ze hebben mij wel erelid gemaakt, waar ik nog steeds trots op ben. Ik ontvang ook het clubblad, wat er altijd zeer verzorgd uitziet. En als ik dan na 15 jaar zie dat er nog steeds 19 leden vanaf het begin lid zijn van Klaver Vier, dan doet mij dat goed. Het is fijn om lid van deze club te zijn. Ik ben inmiddels 33 jaar lid van B.B.V. in Bussum, dat is mijn moeder-club en als dat met mijn man niet gebeurd was, zou ik ook nog lid van Klaver Vier zijn. Maar helaas.

      En of Klaver Vier de gezelligste club in Hilversum is, daar hoef je niet aan te twijfelen.

Echt niet.

           19-1-2000                                                                                            Titia Nieland